สศก.หวั่นภัยแล้งยืดเยื้อ แนะเกษตรกรวางแผนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เหมาะสม

27 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 301

        นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63 ในพื้นที่ จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ และจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่สำคัญของประเทศ พบว่า เนื้อที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และผลผลิตลดลง เนื่องจากปีนี้ ประสบปัญหาการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด และผลกระทบจากภัยแล้ง ส่งผลให้ผลผลิตเสียหายบางส่วน

         สำหรับ ปี 2563 คาดว่าราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ จะใกล้เคียงกับปี 2562 เนื่องจากผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ ประกอบกับภาครัฐได้ดำเนินมาตรการกำหนดสัดส่วนการนำเข้าข้าวสาลีต่อการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ และเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเดือนแรกที่เปิดให้นำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้ราคาข้าวโพดในประเทศมีแนวโน้มลดลง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้รับราคาที่เหมาะสมตามราคาตลาด พร้อมมาตรการคู่ขนานอีก 6 มาตรการ

         อย่างไรก็ตาม ในส่วนของสถานการณ์ภัยแล้งที่คาดว่ายังมีแนวโน้มยืดเยื้อ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินมาตรการป้องกันเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว ภายใต้แผนการป้องกันและเผชิญเหตุภัยแล้งด้านการเกษตร อาทิ การส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อวางแผนการผลิตให้เหมาะสม ต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกศวรรณ ธนวัฒน์

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว