กรมชลประทาน แจง ภัยแล้งชัยนาทมีน้ำเพียงใช้อุปโภคบริโภค-รักษาระบบนิเวศเท่านั้น

27 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 152

        นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดชัยนาท เป็นพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ปัจจุบันกำลังประสบกับปัญหาภัยแล้ง ได้ให้เจ้าหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรงดทำนาปรังอย่างต่อเนื่อง โดยหยุดส่งน้ำเข้าระบบตั้งแต่เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เป็นต้นมา เนื่องจากน้ำใน 4 เขื่อนหลัก ที่เป็นแหล่งน้ำต้นทุนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย สามารถสนับสนุนน้ำได้เฉพาะการอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศ เท่านั้น

        ส่วนความเสียหายของนาข้าวนับ 1,000 ไร่ ที่ได้รับความเสียหาย อยู่ในเขตตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท พื้นที่ 50 ไร่ อายุข้าวประมาณ 25 – 30 วัน ซึ่งอยู่ในช่วงแตกกอ โดยเกษตรกรได้ใช้แหล่งน้ำของตัวเอง ทำนาปรัง แต่เนื่องจากน้ำใต้ดินอยู่ในระดับต่ำมาก เกษตรกรไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้ได้ ส่งผลให้ต้นข้าวแห้งตาย ซึ่งได้เข้าไปทำความเข้าใจกับกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว

        สำหรับ เกษตรกรเลี้ยง โค–กระบือ ผู้เลี้ยงได้เตรียมจัดหาแหล่งน้ำให้พอเพียงอยู่แล้ว เนื่องจากโครงการฯบรมธาตุ ได้ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าอย่างต่อเนื่อง ยืนยันว่า ได้เน้นย้ำให้ทุกโครงการชลประทาน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนข้อมูลสถานการณ์น้ำให้กลุ่มผู้ใช้น้ำและเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกศวรรณ ธนวัฒน์

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว