จังหวัดนครราชสีมา เตรียมพร้อมจัดยิ่งใหญ่วิ่งพาวดูแรนช์ มาราธอน 2020 ชิงถ้วยพระราชทานฯ

26 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 265

จังหวัดนครราชสีมา เตรียมพร้อมจัดยิ่งใหญ่วิ่งพาวดูแรนช์ มาราธอน 2020 ชิงถ้วยพระราชทานฯ

            นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า  การแข่งขันวิ่งมาราธอน "โคราช พาวดูแรนช์มาราธอน 2020" กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 8 มีนาคม ที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) นครราชสีมา แบ่งการแข่งขันเป็น 4 ประเภท 

            1.มาราธอน ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร ประเภท ชาย, หญิงโอเวอร์ออล และแบ่งกลุ่มตามอายุชิงถ้วยพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

            2.ฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 20 กิโลเมตร ประเภท ชาย, หญิงแบ่งกลุ่มตามอายุ ชิงถ้วยพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

            3.มินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร ประเภท ชาย ,หญิง แบ่งกลุ่มตามอายุ ชิงถ้วยพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

            4.วิ่งเพื่อสุขภาพ (FUN RUN) ระยะทาง 5 กิโลเมตร ทุกประเภทการแข่งขันได้รับการรับรองมาตรฐานระยะทางจาก IAAF หรือสหพันธ์กรีฑานานาชาติและสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย รวมทั้งมีกิจกรรม "Powdurance Sports EXPO" ในวันที่ 6 -7 มีนาคม เป็นการออกร้านของสินค้า บริการและนวัตกรรมด้านกีฬาที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาให้เติบโต ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล , กิจกรรมพิเศษ , การแสดง และเทศกาลสินค้า OTOP ประจำจังหวัด , ร้านอาหาร ผลไม้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัด 

            ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวอีกว่า การแข่งขันวิ่งมาราธอน ระดับนานาชาติ โคราชพาวดูแรนช์ มาราธอน 2020 จะช่วยสร้างชื่อเสียงและผลักดันให้ประเทศไทยและจังหวัดนครราชสีมา เป็นศูนย์กลางแห่งการแข่งขันกีฬาโนภูมิภาคอาเซียน (AsianSport Hub) เกิดการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่และพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของประเทศไทย และจังหวัดนครราชสีมา ในปีนี้นักกีฬาจะวิ่งผ่านสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา และชุมชนต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดนครราชสีมา ส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ และสร้างการรับรู้ในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของเมืองโคราช สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมกีฬาของจังหวัดและเป็นการสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับธุรกิจท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการกีฬา (Sport Industry) ของประเทศไทย ได้อย่างยั่งยืน สามารถนำประสบการณ์ที่ได้จากการมีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันไปพัฒนานักกีฬาและใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาการความเป็นเมืองกีฬา (Sport City) ได้อย่างมีมาตรฐานต่อไป ที่สำคัญการแข่งขันตรงกับช่วงเดือนแห่งการฉลองชัยชนะของท้าวสุรนารี (ย่าโม) อันเป็นที่เคารพสักการะของชาวโคราช คาดว่าจะมีนักกีฬาและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ เข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 20,000 คน สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท 

            สำหรับการแข่งขันโคราช พาวดูแรนช์ มาราธอน 2020 นับเป็นกิจกรรมกีฬาระดับประเทศรายการแรกของจังหวัด ภายหลังจากเหตุความไม่สงบสะเทือนขวัญผ่านมาครบรอบ 1 เดือน จึงนับเป็นกิจกรรมกีฬาสำคัญที่จะช่วยเร่งฟื้นฟูภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด สร้างขวัญและเป็นการร่วมส่งกำลังใจให้ชาวโคราชกลับสภาวะปกติ#จังหวัดนครราชสีมา #โคราช พาวดูแรนช์มาราธอน 2020 #ชิงถ้วยพระราชทานฯ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กษิดิศ บวกขุนทด

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา