อุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย ประกาศรับนักวิชาการป่าไม้

26 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 375

อุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย ประกาศรับนักวิชาการป่าไม้            

            อุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท เริ่มทำงาน 1 มีนาคม 2563

            คุณสมบัติ            

            1. เพศหญิง หรือ เพศชาย (เพศชายจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

            2. จบปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์

            3. สามารถใช้โปรแกรม Arc gis ได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

            4. สามารถใช้โปรแกรม Smart Patrol ได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

            5. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

            6. มีความขยัน อดทน ตั้งใจทำงาน สามารถทำงานนอกเวลาได้ และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่

            เอกสารประกอบการสมัคร            

            1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาใบปริญญาบัตร 4. สำเนาทรานสคริป 5. Resume 6. เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

            หมดเขตรับสมัคร วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สนใจสมัครติดต่อ นายวรวุฒิ วิญญายงศ์ (พี่บอย) ผู้ชวยหัวหน้าอุหยานแห่งชาติภูเรือ โทร 094-79973010#อุทยานแห่งชาติภูเรือ #จังหวัดเลย #ประกาศรับนักวิชาการป่าไม้ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สวง กลิ่นจันทร์

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.ด่านซ้าย