จังหวัดเชียงใหม่ เตือนประชาชน หลีกเลี่ยงเดินทางท่องเที่ยวในประเทศที่ขึ้นบัญชีกลุ่มเสี่ยงโรค COVID-19

26 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 111

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงสถานการณ์โรค COVID-19 เตือนประชาชนตื่นตัว หลีกเลี่ยงเดินทางไปในประเทศกลุ่มเสี่ยง


        นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงสถานการณ์ของโรค COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้ยังไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม สำหรับผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคมีประมาณกว่า 100 คน ยืนยันจังหวัดเชียงใหม่ไม่มีการปกปิดข้อมูลใดๆ อย่างแน่นอน โดยขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ยกระดับมาตรการเชิงรุกในการเฝ้าระวัง การแพร่กระจายของโรค COVID-19 จากคนสู่คนหมู่มาก ซึ่งได้ดำเนินการคัดกรอง เฝ้าระวัง ผู้ประกอบอาชีพ 7 กลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงโดยตรง ประกอบด้วย ผู้ขับรถโดยสาร มัคคุเทศก์ พนักงานท่าอากาศยาน พนักงานโรงแรม พนักงานนวดแผนไทย-สปา บุคลากรในสถานที่ท่องเที่ยว และศาสนสถาน เป็นการเฝ้าระวังเชิงรุกในชุมชน ในกลุ่มคนไทยที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19 ซึ่งได้ขอความร่วมมือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สถานประกอบการ สมาคม ให้ดำเนินการลงทะเบียนผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ซักประวัติ และตรวจวัดไข้ ทุกวัน เป็นเวลา 14 วัน หากพบมีไข้และมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อดำเนินการสอบสวนโรคในระบบปิดต่อไป ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าว พบเร็ว รักษาเร็ว ถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าว

        ขณะเดียวกันท่าอากาศยานทุกแห่ง ยกระดับการคัดกรอง เฝ้าระวัง ผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ซึ่งสามารถตรวจคัดกรองได้ประมาณร้อยละ 10 ขอแจ้งเตือนประชาชนที่กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ประกอบด้วย สาธารณรัฐประชาชนจีน, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง, เขตบริหารพิเศษมาเก๊า, จีนไทเป, ประเทศญี่ปุ่น, และเกาหลีใต้ ให้เฝ้าระวังตนเอง 14 วัน หากมีอาการต้องสงสัย มีไข้ ไอ จาม รวมถึงมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ให้รีบไปพบแพทย์ และแจ้งประวัติการเดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการรักษาอย่างถูกต้องต่อไป เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พิมลกัลย์ เดชะชัย

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่