จังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมการจัดงาน "แห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร" ประจำปี 2563 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสืบทอดประเพณีอันดีงาม

26 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 253

        วันนี้ (26 ก.พ. 63) นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีประชุมส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามและมอบหมายภารกิจในการเตรียมความพร้อมจัดงาน "แห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร" ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นงานประเพณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับคณะสงฆ์ และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคมของทุกปี ณ ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี และพระธาตุศรีสุราษฎร์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมอันดีงามของพุทธศาสนิกชน และเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเขาท่าเพชรให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความรักสามัคคี และส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสักการะพระธาตุศรีสุราษฎร์ ซึ่งเป็นปูชนียสถานที่สำคัญของจังหวัดสุราษฏร์ธานี

         ทั้งนี้ สืบเนื่องจากวันที่ 27 มีนาคม 2502 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราช ดำเนินทรงสักการะพระธาตุศรีสุราษฎร์ ดังนั้น ทุกวันที่ 27 มีนาคมของทุกปี ประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงได้ร่วมกันจัดงาน "แห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์" ซึ่งถือเป็นงานสำคัญอีกงานหนึ่งของจังหวัด โดยพระธาตุศรีสุราษฎร์ เป็นปูชนียสถานที่สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เจดีย์พระธาตุมีลักษณะเป็นรูปเทียนทรงกลม ความสูง 12 เมตร 50 เซนติเมตร ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2500
#แห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุทธิชาติ รัชชะ

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี