สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของมูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

26 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 332

        วันนี้ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.59 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังอาคารสำนักประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของมูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่ง ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่อง ต่างๆ อาทิ การจัดทำ Website มูลนิธิฯ

        สำหรับ มูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่ง ในพระอุปถัมภ์ฯ เกิดขึ้น จากพระกรุณาธิคุณของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่โปรดให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2556 เพื่อช่วยค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยที่เจ้าของไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดูแลสัตว์ไร้ที่พึ่ง นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมและประสานงานกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย หรือสถานพยาบาลสัตว์ของรัฐ อื่นๆ

        ผู้มีจิตศรัทธาร่วมโดยเสด็จพระกุศลได้ ด้วยการบริจาคเงินสมทบที่กล่องรับบริจาคโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 แห่งในสังกัด มีที่ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร , กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม , หนองโพ จังหวัดราชบุรี , และหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์ www.Thippimarn.org/home


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว