จ.ระยอง ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ เพื่อบริหารจัดการน้ำให้มีเพียงพอตลอดฤดูแล้ง

25 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 378

          วันนี้ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ศาลากลางจังหวัดระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดระยอง และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนร่วมประชุม

          โดยสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดระยอง ถือว่าค่อนข้างทรงตัว เพราะมีมาตรการลดการใช้น้ำของทุกภาคส่วน รวมถึงการผันน้ำจากแหล่งอื่นเพื่อนำมาใช้ผลิตน้ำประปาซึ่งมีให้ใช้อย่างเพียงพอจนสิ้นฤดูแล้ง ส่วนในพื้นที่ได้รับผลกระทบ อปท. ในพื้นที่ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง ได้ลงพื้นที่ติดตามให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด

          ทั้งนี้ จังหวัดระยอง ได้ติดตามสถานการณ์และการใช้น้ำในพื้นที่ เพื่อให้น้ำมีเพียงพอและส่งผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมที่กำลังจะมีผลผลิตรอการเก็บเกี่ยวเพื่อจำหน่ายในช่วงฤดูผลไม้ ส่วนการใช้น้ำของภาคอุตสาหกรรม มีการตั้งวอร์รูมติดตามการใช้น้ำของภาคอุตสาหกรรม โดยตั้งเป้าลดการใช้น้ำให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 10 ซึ่งได้เริ่มดำเนินการแล้วในช่วงที่ผ่านมา

          นอกจากนี้ ภาคอุตสาหกรรมเองก็ได้มีมาตรการลดการใช้น้ำ ได้แก่ การใช้น้ำสำรอง การใช้น้ำหมุนเวียน เพิ่มกำลังการผลิตน้ำจืดจากน้ำเค็มด้วยระบบ RO รวมถึงการเลื่อนแผนการซ่อมบำรุงให้เร็วขึ้นมาไว้ในช่วงฤดูแล้งนี้ เพื่อเป็นการประหยัดและลดการใช้น้ำในช่วงเวลาดังกล่าว และในอนาคตอีสวอร์เตอร์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะเปิดใช้แก้มลิงที่ตำบลทับมา เพื่อใช้ในสำรองน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง ด้วย#จังหวัดระยอง #ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ #บริหารจัดการน้ำให้มีเพียงพอตลอดฤดูแล้ง #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยศวรรธน์ จิววัฒนารักษ์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง