จ.มุกดาหาร จัดเสวนางานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มน้ำโขง เฉลิมฉลองครบรอบ 250 ปี เมืองมุกดาหาร

25 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 187

สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและเสวนางานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มน้ำโขง เพื่อรองรับการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 250 ปี เมืองมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2563

            ที่โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายสันธาน สร้อยสำโรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและเสวนางานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มน้ำโขง ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการจัดงานครั้งนี้ ประกอบด้วย ศิลปินร่วมสมัยประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครูสอนศิลปะ ผู้สนใจงานศิลปะร่วมสมัย และกลุ่มผู้ประกอบการผ้าและเครื่องแต่งกาย ในจังหวัดมุกดาหาร รวมจำนวน 80 คน เข้าร่วมประชุมและเสวนา

            โดยวัตถุประสงค์ ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ด้านศิลปะร่วมกัน และเป็นการรวมกลุ่มของศิลปินในจังหวัด พร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีของศิลปินของประเทศในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัย และร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนางานศิลปะร่วมสมัยในจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งส่งผลต่อศิลปินและเครือข่ายในการนำศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาพัฒนาต่อยอดสู่การแสดงผลงานการสาธิตและการจำหน่ายผลงาน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศตามพันธกิจ ของสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย อีกทั้งยังเป็นการร่วมการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 250 ปี เมืองมุกดาหาร ซึ่งจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ใน ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2563 ที่จะถึงนี้

            นางลัษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การจัดประชุมและเสวนาดังกล่าว ด้วยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้สนับสนุนให้จังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จัดทำโครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ จังหวัดมุกดาหาร โดยจะมีการต่อยอด บูรณาการกิจกรรมร่วมกับงานเฉลิมฉลองครบรอบ 250 ปี เมืองมุกดาหาร โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การประชุมเชิงปฏิบัติการ เสวนาศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ จังหวัดมุกดาหาร การประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบตัดเย็บชุดจากผ้าพื้นเมืองร่วมสมัยฯ กิจกรรมวาดภาพศิลปะร่วมสมัยบนกำแพง การประกวดชุดผ้าพื้นเมืองร่วมสมัยและแฟชั่นโชว์ และการจัดแสดงผลงาน นิทรรศการ ของศิลปินร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง

            ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรศิลปินร่วมสมัยจากสถาบันการศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ และวิทยาลัยวิจิตรศิลป์แห่งชาติ บ้านโพนป่าเป้า เมืองสีสัตตะนาก นครหลวงเวียงจันทน์

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมจิตร ศิริภูธร

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.มุกดาหาร