สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีฌาปนกิจ นางสมบูรณ์ ฦๅไชย

25 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 406

        วันนี้ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.50 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังเมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานในพิธีฌาปนกิจ นางสมบูรณ์ ฦๅไชย ซึ่งถึงแก่กรรมเนื่องจากความผิดปกติในการสร้างเม็ดเลือดในไขกระดูก เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 สิริอายุ 91 ปี

        นางสมบูรณ์ ฦๅไชย เกิดวันที่ 6 กันยายน 2471 ที่อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ บิดาและมารดาชื่อ นายวังและนางนุ่น ศศิบุตร ด้านการศึกษา จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนสตรีนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ ด้านครอบครัว สมรสกับศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และอดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีลูกด้วยกัน 3 คน

        นางสมบูรณ์ฯ และสามี เป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ได้ทำนุบำรุงวัดและอารามต่างๆ โดยเป็นโยมอุปัฏฐากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม มาเนิ่นนานเป็นเวลาประมาณ 30 ปี นอกจากนั้น ยังมีฝีมือด้านงานศิลปะ ทางวิจิตรศิลป์ เช่น การวาดรูปธรรมชาติ การวาดรูปพระพุทธปฏิมาและรูปพระโพธิสัตว์ได้อย่างงดงาม โดยได้รวบรวมรูปที่วาด มาจัดทำเป็น SCRAPBOOKS สมุดภาพเกร็ดความรู้ส่งต่อชนรุ่นหลังได้นำไปศึกษาและใช้เป็นประโยชน์ต่อไป


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.



ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว