จังหวัดนครศรีธรรมราช สรุปผลการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563

24 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 222

จังหวัดนครศรีธรรมราช สรุปผลการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563

          วันนี้ (24 ก.พ. 63) ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมสรุปผลการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563 ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้นเมื่อระหว่างวันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช สนามหน้าเมือง และวัดต่าง ๆ ทั่วทั้งจังหวัด

          ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ทั้งในและต่างประเทศได้ร่วมทำบุญ ร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและการน้อมนำโอวาทปาฏิโมกข์ไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ อันเป็นประเพณีที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวนครศรีธรรมราช ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม โดยเน้นการตระหนักให้ทุกคนได้เข้าใจในความสำคัญของวันมาฆบูชาอย่างแท้จริง "มีการละเว้นการทำความชั่ว มุ่งทำความดี และทำจิตใจให้ผ่องแผ้ว"

          โดยการประชุมในครั้งนี้ เพื่อทบทวนการจัดงาน ร่วมติชม และรับทราบถึงปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในฝ่ายต่าง ๆ ก่อนจะนำมารวบรวมเป็นฐานข้อมูล ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดงาน บรรลุตามเป้าหมายและเกิดการต่อยอด เพื่อการอนุรักษ์และสืบสานการจัดงานอย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งในส่วนของการดำเนินงานของฝ่ายสถานที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายกิจกรรมและพิธีการ
#จังหวัดนครศรีธรรมราช #สรุปผลการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563 #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พรรณี มณีวรรณ

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช