พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ในโอกาสวันชาติของญี่ปุ่นและวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ซึ่งตรงกับวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

24 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 245

        ข้อความพระราชสาส์น มีดังนี้

        สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะแห่งญี่ปุ่น กรุงโตเกียว ในโอกาสวันชาติของญี่ปุ่นและวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาท หม่อมฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ มีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวญี่ปุ่น หม่อมฉันเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าเพื่อประโยชน์สุขร่วมกัน 

        พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว