สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงห่มผ้าสักการะพระพุทธรูปปางปรินิพพานและทรงสรงน้ำพระสถูป มกุฏพันธนเจดีย์ ณ เมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

24 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 331

        สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงห่มผ้าสักการะพระพุทธรูปปางปรินิพพาน และทรงสรงน้ำพระสถูป มกุฏพันธนเจดีย์ (มะ-กุด-พัน-ธะ-นะ-เจ-ดี) ณ เมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย 

        โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว