รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมคณะ ร่วมงาน “มหกรรมบุญช้างแขวงไชยบุรี ประจำปี 2020”

23 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 354

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมคณะ ร่วมงาน “มหกรรมบุญช้างแขวงไชยบุรี ประจำปี 2020”    

            นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานมหกรรมบุญช้างแขวงไชยบุรี ประจำปี 2020  โดยมี พณฯ พันคำ วิพาวัน รองประธานประเทศแห่ง สปป. ลาว เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ที่สนามกีฬาแขวงไชยบุรี  สปป.ลาว โดยท่านพงสะหวัน สิดทะวง เจ้าแขวงไชยบุรี กล่าวรายงาน

            มหกรรมบุญช้างแขวงไชยบุรี ประจำปี 2020 จัดขึ้นเป็นประจำในเดือนกุมภาพันธ์ สำหรับปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 14 มีช้างเข้าร่วมกิจกรรม 71 เชือก เนื่องจากวันก่อตั้งกองทัพประชาชนลาวครบรอบ 71 ปี เป็นกรณีพิเศษในปีนี้มีช้างเผือกเข้าร่วมกิจกรรมอีก 1 เชือก รวม 72 เชือก จุดประสงค์ของการจัดงานเพื่อเป็นการอนุรักษ์ รักษาช้างลาว เพาะพันธุ์ช้างซึ่งเป็นมรดกของชาติ และเพื่อเป็นการสืบสานรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและวิธีการดำรงชีวิตของประชาชนบรรดาชนเผ่าของแขวงไชยบุรีซึ่งเกี่ยวพันผูกพันกับช้างมาตั้งแต่อดีตกาลให้ยืนยงคงอยู่ตลอดไป นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ช้างให้ช้างได้พบกันผสมพันธุ์กัน เกิดการสืบพันธุ์ในอนาคต เป็นเวทีการแสดงทักษะความสามารถในการควบคุมช้างต่อสาธารณชน และยังเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนบทเรียนของควาญช้าง เพื่อสืบทอดอาชีพเลี้ยงช้างให้คงอยู่กับปวงชนชาวลาวโดยเฉพาะชาวแขวงไชยบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้เห็นการดำรงชีวิตของช้างรู้บุญคุณ และถือความสำคัญของช้างที่เคยอยู่คู่บ้านคู่เมืองตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน

            ในปีนี้เน้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับช้างและการอนุรักษ์ช้าง โดยเฉพาะการแสดงของช้างแสนรู้ ในแต่ละวัน มีการจัดวางแสดงสินค้าผลผลิตทางด้านกสิกรรม หัตถกรรมและอุตสาหกรรมปรุงแต่งที่เกิดขึ้นจากผลงานของบรรดา 11 เมือง สินค้า 1 เมือง 1 ผลิตภัณฑ์ ของแขวงไชยบุรี หน่วยธุรกิจของภาครัฐ เอกชนทั้งภายในประเทศใกล้เคียงและตัวแทนของชาวบ้านเข้าร่วม จำนวน 132 ร้าน รวมมูลค่าสินค้าประมาณมากกว่า 4,000 ล้านกีบ จัดงานระหว่างวันที่ 18 - 28 กุมภาพันธ์ 2563  มีพิธีแห่ขบวนช้างเผือกเข้าเมืองไชยบุรี และจัดพิธีทางศาสนาตามจารีตประเพณี ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 พิธีตักบาตรถวายสังฆทานตามจารีตประเพณี ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สำหรับวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 มีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ มีกิจกรรมดังนี้ ขบวนป้ายโลโก้บุญช้างและป้ายงานมหกรรมบุญช้าง ขบวนธงทิวและขบวนพาขวัญช้าง ขบวนแห่ตัวแทนของชนเผ่า 8 ชนเผ่า ขบวนแห่ช้าง 72 เชือก ขบวนแห่กองกำลังของ 11 เมือง ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะแสดงถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและธรรมชาติของแต่ละเมือง ขบวนแห่ของเครือข่ายสี่เหลี่ยมวัฒนธรรม ขบวนฟ้อนร่มของนักเรียน 8 เผ่า 800 คน การแสดงของช้างแสนรู้ 25 เชือก มีพิธีบายศรีสู่ขวัญช้าง ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 จัดให้มีการวิ่งเพื่ออนุรักษ์ช้างโดยเริ่มตั้งแต่สนามกีฬาเก่าวิ่งมาที่สนามหลวงจากนั้นจะจัดอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ ซึ่งช้างและคนกินด้วยกัน และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ช้าง สำหรับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 จะมีกิจกรรมขี่ช้างชมเทศบาลเมืองไชยบุรี

            หลังพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้วในแต่ละวันเปิดให้แขกได้เข้าชมการแสดงของช้างแสนรู้ บริการขี่ช้างเที่ยว ชมตลาดนัดวางแสดงสินค้า ในตอนกลางคืนมีการแสดงศิลปะ วรรณคดีของเมือง และกำหนดพิธีปิดงาน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มีกิจกรรมอนุรักษ์ช้างการดูแลช้าง ประกวดอาหารช้างและชมการแสดงกิจกรรมของช้างแสนรู้#รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ #มหกรรมบุญช้างแขวงไชยบุรี ประจำปี 2020 #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ดุษฎี ถาวรจตุรวัฒน์

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์