เกษตรตรังเดินหน้าให้ความรู้ด้านการใช้สารชีวภัณฑ์ เชื้อราไตรโคเดอร์ป้องกันและรักษาโรคยางพารา ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่(Field Day)อำเภอรัษฎา

23 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 98

        วันนี้ (23 ก.พ.63) สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง โดย นายมานพ แก้วอัมพร เกษตร จังหวัดตรัง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช ดำเนินการร่วมจัดสถานีถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดการสวนยางพาราอย่างมีประสิทธิภาพในโครงการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day) ปี 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่15 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 

        ทั้งนี้ ได้ให้บริการประชาชนในเรื่องความรู้ด้านการใช้สารชีวภัณฑ์ เชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกันและรักษาโรคยางพารา สาธิตการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาทาหน้ายาง เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อรา โดยใช้เชื้อไตรโคเดอร์มาชนิดสด:รำละเอียด:มูลสัตว์บดละเอียด:ดินจอมปลวกบดละเอียด ผสมกันอัตรา 1:1:1 ใส่น้ำและสีฝุ่นเล็กน้อย แล้วนำไปทาบริเวณหน้ายางเหนือรอยกรีดใหม่เดือนละ 1 ครั้ง และสนันสนุนเชื้อไตรโคเดอร์มา เพื่อแจกจ่ายแก่เกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านโรคที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากขาว โรคใบร่วง โรคเส้นดำและโรคเปลือกเน่า โดยแนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ทางดิน โดยผสมเชื้อสด 1 กก. :รำละเอียด 4 กก.: ปุ๋ยหมัก 100 กก.โรยรอบโคนต้น ต้นละ 5 กิโลกรัม แบ่งใส่ปีละ 3 ครั้ง เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคด้วย#เกษตรตรังเดินหน้าให้ความรู้ด้านการใช้สารชีวภัณฑ์ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สวท.ตรัง