จ.พิจิตร หิ้วปิ่นโตเอามื้อสามัคคี ลงจอบแรก เพิ่มเครือข่ายและสร้างความรักความสามัคคี แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การมีอยู่มีกิน

22 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 77

        วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร นำพัฒนาการอำเภอและเกษตรกร ร่วมแรงร่วมใจเอามื้อสามัคคี เพื่อศึกษาเรียนรู้การนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทาน มาประยุกต์ใช้เพื่อบริหารจัดการดิน ป่า น้ำและคน ในรูปแบบ  “โคก  หนอง นา  โมเดล” ณ พื้นที่บริเวณบ้านของนายณรงค์ จักขุจันทร์ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

        กิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การขุดคลองไส้ไก่ โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้นํ้ากระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดนํ้าต้นไม้ การปลูกต้นไม้ และการห่มดิน คือ การนำเศษฟาง เศษหญ้าที่แห้งมาคลุมบริเวณโคนต้นไม้ที่ปลูก 

        นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมถอดบทเรียนจากการลงมือทำในขั้นตอนต่างๆ และยังได้ร่วมล้อมวงกินข้าว โดยทุกคนที่มาร่วมกิจกรรม ได้หิ้วปิ่นโตบรรจุกับข้าวที่หลากหลาย มาร่วมรับประทานมื้อกลางวันกันอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง 

        สำหรับคำว่า “เอามื้อสามัคคี” มีความหมายเดียวกับคำว่า “ลงแขก เอาแรง ช่วยเหลือกัน” ในสมัยก่อนซึ่งการดำเนินงานจะยึดหลักการมีส่วนร่วม และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของประชาชน ให้ประชาชนสามารถเรียนรู้และนำไปปรับประยุกต์ใช้ตามภูมิสังคม และภูมินิเวศน์ของแต่พื้นที่ เพื่อให้เกิดการ “พอกิน พออยู่ พอใช้ พอร่มเย็น” เป็นขั้นพื้นฐาน #จ.พิจิตร หิ้วปิ่นโตเอามื้อสามัคคี #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จิรภัทร จิตตรีพรต

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร