สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธบารมีสามัคคีมงคล รุ่น 72 ปี บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

23 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 246

        วันนี้ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.29 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อ "พระพุทธบารมีสามัคคีมงคล รุ่น 72 ปี บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด หรือ บวท." จัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบ 72 ปี แห่งการก่อตั้ง บวท. โดยเป็นพระพุทธรูปปางนาคปรก ทรงเครื่องจักรพรรดิ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว สูง 25 นิ้ว เนื้อทองเหลือง เพื่ออัญเชิญประดิษฐาน ณ สำนักงานใหญ่ บวท. ที่ตั้งอยู่ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล

        สำหรับ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จัดตั้งขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง ซึ่งการประกอบธุรกิจการบินระหว่างประเทศเริ่มฟื้นตัวขึ้น บริษัท Aeronautical Radio Inc. (ARINC) จากสหรัฐอเมริกา บริษัท International Aeradio Ltd. (IAL) จากอังกฤษ และสายการบินต่างๆ ที่ทำการบินมายังประเทศไทย ได้ร่วมกันขออนุมัติรัฐบาลไทย จัดตั้ง บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ขึ้นเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2491 มีชื่อภาษาอังกฤษว่า "AERONAUTICAL RADIO OF SIAM LTD." เพื่อดำเนินกิจการบริการควบคุมจราจรทางอากาศ และสื่อสารการบินตามมาตรฐานและข้อเสนอแนะขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) ภายใต้สัญญาที่ได้รับจากรัฐบาลไทย ต่อมารัฐบาลไทย ได้รับโอนกิจการเข้ามาดำเนินงานในรูปแบบองค์กรของรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2506 และเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษเป็น "AERONAUTICAL RADIO OF THAILAND LTD. หรือ AEROTHAI ในเวลาต่อมายังได้อนุญาตให้สายการบินที่ทำการบินมายังประเทศไทยเป็นประจำ ร่วมเป็นผู้ถือหุ้นกับรัฐบาลด้วย บวท. จึงได้มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม

        ปัจจุบัน บวท. ได้ดำเนินกิจการด้วยความมุ่งมั่นในการรักษาคุณภาพการให้บริการ พัฒนาเทคโนโลยี และบุคลากรให้มีความทันสมัย และประสานความร่วมมือกับองค์กรการบินทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำความเจริญก้าวหน้ามาสู่กิจการบินทั้งประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว