สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 53

23 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 213

        วันนี้ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.45 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 53 ซึ่งสภากาชาดไทย ร่วมกับคณะภริยาทูตประจำประเทศไทย และสถานทูตจากประเทศต่างๆ ประจำประเทศไทย จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2563 ภายใต้แนวคิด "ส่งต่อความรัก เติมเต็มความสุข" เพื่อนำรายได้จากการจัดงานไปช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้พิการและผู้สูงอายุ ในพื้นที่ชนบทและผู้ขาดโอกาสในด้านต่างๆ ตามวัตถุประสงค์และการจัดสรรของคณะกรรมการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสภากาชาดไทย

        โอกาสนี้ ทรงร่วมซื้อสลากคณะภริยาทูต ที่จัดจำหน่ายภายในงานฯ ราคาใบละ 50 บาท เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญและลุ้นรับของรางวัลมากมาย

        จากนั้น ทอดพระเนตรการออกร้านจากประเทศต่างๆ รวม 58 ประเทศ มีประเทศที่เข้าร่วมใหม่ ได้แก่ สาธารณรัฐมัลดีฟส์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐโปแลนด์ ซึ่งรวบรวมผลิตภัณฑ์โดดเด่น มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของแต่ละประเทศ มาจัดจำหน่ายให้ประชาชนได้เลือกซื้อในราคาพิเศษ โดยเฉพาะสินค้าพื้นเมือง ชุดประจำชาติ สินค้าหัตถกรรมและอาหาร อาทิ เครื่องประดับจากไข่มุก ครีมบัวหิมะ และตุ๊กตาตกแต่งบ้าน จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

        เครื่องแก้วและคริสตัล จากสาธารณรัฐเช็ก ผลิตภัณฑ์จากผ้าแคชเมียร์ และเครื่องหนัง จากประเทศมองโกเลีย แยม น้ำผึ้ง น้ำแร่ และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ จากราชอาณาจักรภูฏาน

        นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากร้านโครงการส่วนพระองค์ต่างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์จากร้านกาแฟชายทุ่ง การจำหน่ายกระเป๋าล้อลากที่เป็นสัญลักษณ์ของงานออกร้านคณะภริยาทูต ตลอดจนซุ้มอาหารนานาชาติ ซึ่งรวบรวมอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ ที่หารับประทานยากและการแสดงศิลปะร่วมสมัยจากประเทศต่างๆ ด้วย


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


    

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว