พระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันชาติของญี่ปุ่นและวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น

23 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 102

        ด้วยวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563  ตรงกับวันชาติของญี่ปุ่นและวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น

        ในโอกาสวันชาติของญี่ปุ่นและวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาท  หม่อมฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวญี่ปุ่น

        หม่อมฉันเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าเพื่อประโยชน์สุขร่วมกัน

        (พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อำพรรณ การพูล

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย