พระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันชาติของบรูไนดารุสซาลาม

23 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 93

        ด้วยวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563  ตรงกับวันชาติของบรูไนดารุสซาลาม   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม

        ในโอกาสวันชาติของบรูไนดารุสซาลาม  หม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดี เพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวบรูไน

        หม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ความผูกพันฉันมิตรที่มีมายาวนานระหว่างประเทศและพระราชวงศ์ของเราทั้งสองจะช่วยพัฒนาความร่วมมืออันใกล้ชิดให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันในภายภาคหน้า

        (พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อำพรรณ การพูล

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย