จังหวัดร้อยเอ็ดเดินหน้าจัดสร้างองค์พญานาคาศรีอริยเมตตาโยนาคราช ทอดผ้าป่าเพื่อระดมทุนในพื้นที่เดิม โดยออกแบบโครงสร้างพญานาคใหม่ให้แข็งแรงกว่าเดิม

22 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 130

       เมื่อ 10.00 น. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ที่วัดวิมลนิวาส อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประกอบพิธี ทอดผ้าป่าเพื่อระดมทุนก่อสร้างพญานาคาศรีอริยเมตตาโยนาคราช โดยมีพระธรรมฐิติญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด.ประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ชาวจังหวัดร้อยเอ็ด และบริเวณใกล้เคียง เข้าร่วม 

        ซึ่งการระดมทุนดังกล่าว เดิมเตรียมที่จะมีการจัดงานที่บริเวณสถานที่ ก่อสร้างองค์พญานาคา ที่บริเวณอ่างธวัชชัย อำเภอธวัชบุรี แต่เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ได้เกิดเหตุส่วนหัวพญานาค ที่กำลังเร่งตกแต่ง รับน้ำหนักไม่ไหว พังทลายลงมา จึงปรับเปลี่ยนสถานที่ ประกอบพิธี ทอดผ้าป่า มาที่วัดวิมลนิวาสแทน ส่วนการก่อสร้างองค์พญานาคศรีอริยเมตตาโยนาคราช ของจังหวัดร้อยเอ็ด ยังคงเดินหน้าก่อสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ ในบริเวณพื้นที่เดิม แต่ต้องมีการปรับโครงสร้างใหม่ เพื่อให้แข็งแรง 

       จากการที่ได้มีการบอกบุญเพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างครั้งนี้ มีหลายภาคส่วน ทั้งเอกชน และภาคราชการ ได้มีการการที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มียอดเงินบริจาค ที่เป็นเงินสดในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งที่โอนเข้าบัญชีเข้ามาก่อน และแจ้งความจำนงมาร่วมบริจาค มียอดเงิน  3,333,429 บาท และยังมีการแจ้งเพื่อเข้าร่วมบริจาคสมทบทุนครั้งนี้อย่างต่อเนื่อง

         

#จังหวัดร้อยเอ็ด #จัดสร้างองค์พญานาคาศรีอริยเมตตาโยนาคราช #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : คมกฤช พวงศรีเคน

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด