รองผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ นำคณะร่วมงานมหกรรมบุญช้าง แขวงไชยบูรี ปี 2020

22 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 205

          วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2563) ที่สนามหลวง แขวงไชยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นำคณะส่วนราชการ และสื่อมวลชน ร่วมงานมหกรรมบุญช้าง แขวงไชยบูรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย ฯพณฯ พันคำ วิพาวัน รองประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประธานเปิดงานมหกรรมบุญช้าง และท่านพงสะหวัน สิดทะวง เจ้าแขวงไชยบูรี พร้อมคณะจากจังหวัดอุตรดิตถ์ น่าน พะเยา เลย หนองคาย และเมืองต่าง ๆ ของแขวงไชยะบูลี จำนวนกว่า 10,000 คนเข้าร่วม

          สำหรับงานมหกรรมบุญช้างไชยะบูลี จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี มีช้างเข้าร่วม จำนวน 71 เชือก ซึ่งเกี่ยวข้องกับวันก่อตั้งกองทัพประชาชนลาว ครบรอบ 71 ปี และเป็นกรณีพิเศษ ช้างที่มาร่วมในปีนี้มีช้างเผือกเข้าร่วม 1 เชือก จึงรวมทั้งหมดเป็น 72 เชือก เพื่อเป็นการอนุรักษ์ รักษาช้างลาว เพาะพันธุ์ช้าง ซึ่งเป็นมรดกของชาติและเพื่อเป็นการสืบสานรักษาวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และวิธีการดำรงชีวิตของประชาชน ชนเผ่า แขวงไชยบูรี ที่ผูกพันกับช้างมาตั้งแต่อดีต

          นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ช้างเพื่อเกิดการสืบพันธุ์ในอนาคต เป็นเวทีการแสดงทักษะความสามารถในการควบคุมช้างต่อสาธารณชน และยังเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนบทเรียนของควาญช้าง เพื่อสืบทอดอาชีพเลี้ยงช้างให้คงอยู่กับปวงชนชาวลาวโดยเฉพาะชาวแขวงไชยบุรี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้เห็นการดำรงชีวิตของช้างรู้บุญคุณ และถือความสำคัญของช้างที่เคยอยู่คู่บ้านคู่เมืองตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจัดถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้รับความสนใจจากชาวแขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และชาวต่างชาติ เข้าร่วมชมกว่าหมื่นคน


#จังหวัดอุตรดิตถ์ #มหกรรมบุญช้าง แขวงไชยบูรี ปี 2020 #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธัญวรรณ จิระโร

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.อุตรดิตถ์