จังหวัดปราจีนบุรี จัดพิธีบวงสรวงองค์หล่อเหมือนเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณที่มีต่อลูกหลานชาวปราจีนบุรี

22 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 132

พิธีอัญเชิญและบวงสรวงองค์หล่อเหมือนเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ประดิษฐานบนแท่นสักการะณอนุสาวรีย์ ณ วัดแก้วพิจิตร

          วันนี้ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.09 น ณ วัดแก้วพิจิตร (พระอารามหลวง) ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี นายสมชาย ชำนิ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนางจารุณี วายลม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี อัญเชิญและบวงสรวงองค์หล่อเหมือนเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ประดิษฐานบนแท่นสักการะหน้าอนุสาวรีย์ วัดแก้วพิจิตร (พระอารามหลวง)

          ด้วย คุณวราวุธ ปกมนตรี ทายาทรุ่นที่ 3 เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้มีศรัทธาสร้างองค์หล่อเหมือนเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อประดิษฐานบนแท่นสักการะหน้าอนุสาวรีย์หน้าพิพิธภัณฑ์สถานวัดแก้วพิจิตร ซึ่งเดิมเคยเป็นบริเวณสถานที่ใช้กระทำพิธีพระราชทานเพลิงไฟหลวงพระราชทาน อัญเชิญโดยสมเด็จกรมพระยาดํารงราชนุภาพ วัตถุประสงค์การจัดสร้างอนุสาวรีย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อรำลึกถึงพระคุณที่ท่านมีต่อประชาชนชาวไทย ช่วยปกป้องผืนแผ่นดินไทยให้รอดพ้นจากการไล่ล่าอาณานิคมของฝรั่งเศส ในปลายสมัยรัชกาลที่ 5 ฝรั่งเศสต้องการดินแดนชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของไทย คือ จันทบุรี ระยอง ตราด แต่ท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเห็นว่านี่คือผืนแผ่นดินไทย ท่านจึงกราบทูลรัชกาลที่ 5 ให้เปิดการเจรจา แลกเปลี่ยนดินแดนที่ท่านยึดครองอยู่ คือ พระตะบองเสียมราฐศรีโสภณ ในฐานะผู้สำเร็จราชการผลการเจรจาเป็นอันสำเร็จ แต่ฝรั่งเศสต้องการให้เจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ปกครองพระตะบองเสียมราฐศรีโสภณต่อไป ด้วยเห็นว่าท่านเป็นผู้มี อัธยาศัย มีเมตตา อ่อนน้อมถ่อมตนและที่สำคัญท่านเป็นผู้ที่จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แม้ฝรั่งเศสจะมอบทรัพย์สิน เงินทองให้แก่ท่านอย่างมากมาย แต่ท่านไม่ต้องการจะเป็นข้าสองนายจึงมิได้รับไมตรีจิตรครั้งนั้นไว้โดยประโยชน์ส่วนตน

          ทั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณของเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ทางทายาทจึงได้สร้างองค์หล่อเหมือนเจ้าพระยาอภัยภูเบศรขึ้น เพื่อประดิษฐานไว้ ณ วัดแก้วพิจิตร (พระอารามหลวง) เพื่อให้เป็นที่สักการะและยึดเหนี่ยวจิตใจกับประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรี สืบต่อไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน


#จังหวัดปราจีนบุรี #พิธีบวงสรวงองค์หล่อเหมือนเจ้าพระยาอภัยภูเบศร #น้อมรำลึกถึงพระคุณที่มีต่อลูกหลานชาวปราจีนบุรี #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กรกรรณ ก๋าวงค์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี