กกพ.เล็งตรึงค่าไฟฟ้า ถึงสิ้นปีนี้ ตามนโยบายรัฐบาล ช่วยประชาชนลดค่าครองชีพ

22 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 231

        นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(สำนักงาน กกพ.) กล่าวว่า แนวทางการดูแลอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศในปี 2563 เพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อค่าครองชีพของภาคประชาชน ตามนโยบายของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะดูแลค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ(เอฟที) อีก 2 งวดที่เหลือของปี 2563 คืองวดเดือน พฤษภาคม –สิงหาคม 2563 และงวดเดือนกันยายน –ธันวาคม 2563 ให้คงอัตราปัจจุบัน เนื่องจากยังมีวงเงินส่วนได้จาก 3 การไฟฟ้า เหลืออยู่ประมาณ 1,000 ล้านบาท ที่จะนำมาดูแลค่าไฟฟ้าให้กับภาคประชาชนได้

        ส่วนความคืบหน้าการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าฐานใหม่ กกพ.อยู่ระหว่างการศึกษาคาดว่าจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ภายในช่วงไตรมาส 3-4 ปีนี้ และประกาศใช้โครงสร้างค่าไฟฟ้าฐานใหม่ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าฐานใหม่จะคำนึงถึงพฤติกรรมของผู้ใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันที่เปลี่ยนไป

        และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าที่ทำให้เกิดพฤติกรรมของผู้ใช้ไฟฟ้ารูปแบบใหม่ เช่น ผู้ผลิตเองใช้เอง ที่คาดว่าจะมีปริมาณมากขึ้นในอนาคต และบางส่วนยังต้องพึ่งพาระบบไฟฟ้าหลัก จะต้องพิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้ไฟฟ้ารวมเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมด้วย ทั้งนี้อาจจะต้องมีการพิจารณาเรื่องของการคิดค่าบริการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าหลัก ซึ่งในส่วนนี้ อาจจัดเก็บเป็นอัตราส่วนเพิ่ม โดยจะไม่รวมอยู่ในค่าไฟฟ้าฐาน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกศวรรณ ธนวัฒน์

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว