รองนายกฯ ชี้แจง เตรียมยกระดับไวรัสโควิด-19 เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทำงานได้คล่องตัวขึ้น

22 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 726

        นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การเตรียมประกาศให้ไวรัสโควิด-19 เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ภายในวันที่ 24 กุมพาพันธ์นี้ จะกระทำเมื่อคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อมีมติของที่ประชุมแล้ว จึงนำเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ลงนามในประกาศ

        ซึ่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อส่วนใหญ่คือแพทย์ผู้มีความชำนาญและประสบการณ์ในการรับมือกับสถานการณ์เช่นนี้ เป็นอย่างดี และหากจะต้องมีการประกาศให้ ไวรัสโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายแล้ว ประชาชนทั่วไปยังคงใช้ชีวิตตามปกติเหมือนทุกวัน เพราะการจะประกาศดังกล่าว เป็นฐานให้บังคับใช้ข้อกำหนดในกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ ได้โดยสะดวก เมื่อมีความจำเป็น อาทิ การประกาศว่าเมืองใด ในประเทศใด เป็นเขตติดโรค เพื่อใช้มาตรการคัดกรอง หรือกักกันผู้เดินทางจากเมืองนั้นๆด้วยความเร่งด่วน จะสามารถกระทำได้ทันที

        และการประกาศเรื่องนี้ยังผลให้เกิดความมั่นใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานว่ามีกฎหมายรองรับ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ย่อมได้รับคุ้มครองการปฏิบัติงานหากกระทำไปด้วยเจตนารมณ์ที่สุจริตเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคเหล่านี้ ซึ่งที่ผ่านมา มีการประกาศโรคติดต่ออันตรายแล้ว 13 ครั้ง และไทยสามารถจัดการได้ทุกครั้ง ดังนั้นการประกาศนี้ทำให้เจ้าหน้าที่การสาธารณสุขสามารถปฏิบัติงานได้ คล่องตัวมากขึ้น ส่งผลดีต่อประชาชน จึงไม่มีอะไรต้องหวั่นวิตกข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกศวรรณ ธนวัฒน์

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว