จังหวัดร้อยเอ็ดแถลงข่าวการจัดงาน มหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและระลึกถึงคุณงามความดีในการบำเพ็ญทานบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

21 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 228

            วันที่ (20 กุมภาพันธ์ 2563) ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีชัยมงคล ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2563 ร่วมกับ นายมังกร ยนต์ตระกูล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด, นายบรรจง โฆษิตจิระนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด, ผศ.ดร.สาธิต กฤตลักษ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด และรองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น โดยมี สื่อมวลชน, หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวการจัดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2563 เป็นจำนวนมาก

            นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดจัดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและระลึกถึงคุณงามความดีในการบำเพ็ญทานบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2563 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด และเกาะกลางบึงพลาญชัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สำหรับปีนี้ทางจังหวัดร้อยเอ็ดมีการรณรงค์ให้ทุกส่วนราชการร่วมรณรงค์แต่งกายด้วยชุดไทยหรือผ้าลายสาเกตตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 8 มี นาคม 2563 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวร้อยเอ็ดและมีการ ประดับธงผะเหวดตามสถานที่ราชการ อาคารบ้านเรือน อย่างสวยงาม สำหรับกิจกรรมในปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2563 มีกิจกรรมการประกวดธงผะเหวด,พิธีแห่พระอุปคุตพระราชทาน,พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทักษิณานุปทาน เทศน์มาลัยหมื่นมาลัยแสน และการแสดงแสง สี เสียง วันที่ 7 มีนาคม 2563 พิธีเปิดงาน มหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2563 ชมขบวนแห่งานมหาทานบารมี 13 กัณฑ์ 16 ขบวน,กิจกรรมอิ่มบุญทานข้าวปุ้นในสวน วันที่ 8 มีนาคม 2563 พิธีแห่ข้าวพันก้อน พิธีเทศน์สังกาด พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พิธีเทศน์คาถาพัน และเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 

            นอกจากนี้ ยังมีประชาชนชาวร้อยเอ็ดร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานให้บริการข้าวปุ้น (ขนมจีน)  และน้ำดื่มฟรีตลอดงาน จึงขอเชิญชวน พุทธศาสนิกชน นักเที่ยวชาวไทย และต่างประเทศ ร่วมชมงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2563 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด และเกาะกลางบึงพลาญชัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด


#งานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด #โรงทานให้บริการข้าวปุ้นขนมจีน #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์  #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : คมกฤช พวงศรีเคน

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด