จ.นครพนม หารือการเตรียมการจัดงานประเพณีสำคัญและงานประจำปีของจังหวัด

19 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 175

จังหวัดนครพนม หารือการเตรียมการจัดงานประเพณีสำคัญและงานประจำปีของจังหวัด

            นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ในปี 2563 จังหวัดนครพนมมีงานประเพณีสำคัญและงานประจำปีของจังหวัดที่กำหนดให้มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ได้แก่ งานประเพณีสงกรานต์จัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน 2563 งานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราชกำหนดจัดขึ้นในห้วงวันที่ 7-13 กรกฎาคม 2563 งานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม กำหนดจัดในห้วงวันออกพรรษาซึ่งในปี 2563 กำหนดจัดงานช่วงปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคม 2563 และวันออกพรรษาตรงกับวันที่ 2 ตุลาคม 2563

            ดังนั้น เพื่อเตรียมการจัดงานดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีระยะเวลาในการเตรียมการ และสามารถนำข้อมูลการจัดงานไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป จังหวัดนครพนมจึงกำหนดจัดประชุมปรึกษาหารือเตรียมการจัดงานในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุพนมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม หลังใหม่

            จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมทรง เผือกผล

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.นครพนม