เด็กและเยาวชนสกลนคร กว่า 200 คน ร่วมประกวดสวดมนต์ ทำนองสรภัญญะ

19 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 1492

เด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร กว่า 200 คน ร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 


            วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2563 จังหวัดสกลนคร ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร จัดขึ้น ณ วัดแจ้งแสงอรุณ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านกระบวนการสวดมนต์ และบรรยายธรรม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้นำหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาไปประพฤติ ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และเพื่อคัดเลือกตัวแทนของจังหวัดสกลนครในการเข้าร่วมการประกวดระดับภาคคณะสงฆ์ (ภาค 8) ณ วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย ในวันที่ 18มีนาคม 2563 

            สำหรับการประกวดในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย คณะครู และนักเรียน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร เขต 1,2,3 สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23, เทศบาลนครสกลนคร, องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร รวมจำนวน 283 คน โดยแบ่งออกเป็นผู้เข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ จำนวน 45 ทีมๆ ละ 5 คน รวม 225 คน และการประกวดบรรยายธรรม จำนวน 58 คน#เด็กและเยาวชนสกลนคร #ประกวดสวดมนต์ ทำนองสรภัญญะ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อภิชาติ ชาไชย

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร