กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดโครงการ "โรงแรมสะอาด ปราศจากเชื้อโรค อาหารปลอดภัย"

18 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 749

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดโครงการ "โรงแรมสะอาด ปราศจากเชื้อโรค อาหารปลอดภัย"

          วันนี้ (18 ก.พ. 63) ที่โรงแรมรอยัลพาราไดซ์โฮเทล แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "โรงแรมสะอาด ปราศจากเชื้อโรค อาหารปลอดภัย" โดยมีนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และผู้เข้ารับการอบรมจากโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

          นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ กล่าวว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ดังจะเห็นได้ว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้จากการใช้จ่ายของทั้งชาวไทยและต่างประเทศ มูลค่า 2 ล้านล้านบาทต่อปี จังหวัดภูเก็ต เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย จัดอยู่ในลำดับที่ 9 ของประเทศ และเป็นอันดับที่ 1 ของภาคใต้ มีนักท่องเที่ยวประมาณสิบล้านคนต่อไป ซึ่งจากการศึกษาของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย พบว่านักท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านสุขอนามัยของที่พักเป็นอย่างมาก

          ดังนั้น การรักษามาตรฐานของโรงแรมให้มีความสะอาด ปลอดโรค และปลอดภัย จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต สถาบันวิทยาศาสตร์สาธารณสุขและสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร จึงได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตจัดทำโครงการ "โรงแรมสะอาด ปราศจากเชื้อโรค อาหารปลอดภัย" ใน 3 ประเด็นหลัก คือ

          1.โรงแรมสะอาด (ปราศจากโรคลีเจียนแนร์)

          2.ปราศจากเชื้อโรค (น้ำ และอาหารสะอาดไม่มีการปนเปื้อนเชื้อโรค)

          และ 3.อาหารปลอดภัย (ปราศจากแมลงนำโรค หรือการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร)

          รวมถึงประเด็นการระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID 19) ที่สามารถควบคุมสถานการณ์ของโรคได้เป็นอย่างดี ผู้ป่วยคงที่และไม่พบผู้เสียชีวิต ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ของโรคระบาดในภาวะฉุกเฉิน และวิธีการควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ

          ด้าน นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ กล่าวว่า โรงแรมที่ได้มาตรฐาน มีสุขลักษณะที่ดี นอกจากจะทำให้ผู้เข้าพักเกิดความเชื่อมั่น การดำเนินงานด้านสาธารณสุขที่เข้มแข็งรวมกับความร่วมมือของผู้ประกอบการโรงแรมที่พักในจังหวัดภูเก็ต จะเป็นกลไกที่สำคัญในการสร้างมาตรฐานด้านสุขลักษณะที่ดีของโรงแรม โครงการ "โรงแรมสะอาด ปราศจากเชื้อโรค อาหารปลอดภัย" จึงเป็นโครงการนำร่องที่ดี อันจะเป็นการนำไปสู่การสร้างมาตรฐานให้กับโรงแรมอื่น ๆ ได้

          อีกทั้ง จะเป็นการนำไปสู่การพัฒนาเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ช่วยในการควบคุมและป้องกันโรคที่รวดเร็วและครบวงจร ตลอดจนสามารถดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ต่อไป


#กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ #โรงแรมสะอาด ปราศจากเชื้อโรค อาหารปลอดภัย #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณรงค์ศักดิ์ แสงสีดำ

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต