จังหวัดเลย จัดงานบุญประเพณีนมัสการพระธาตุสัจจะ และสัปดาห์ “มาฆบูชาอาเซียนสานสัมพันธ์ไมตรีในมิติพระพุทธศาสนา” ประจำปี 2563

18 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 363

จังหวัดเลย จัดงานบุญประเพณีนมัสการพระธาตุสัจจะ และสัปดาห์ “มาฆบูชาอาเซียนสานสัมพันธ์ไมตรีในมิติพระพุทธศาสนา” ประจำปี 2563

            วานนี้ (17 ก.พ. 63) เวลา 16.30 น.ที่วัดลาดปู่ทรงธรรม ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีฯ นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย มอบหมายนางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย ร่วมพิธีเปิดงานบุญประเพณีนมัสการพระธาตุสัจจะ และสัปดาห์ “มาฆบูชาอาเซียนสานสัมพันธ์ไมตรีในมิติพระพุทธศาสนา” ประจำปี 2563

            พระธาตุสัจจะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุและปฐมวีแห่งองค์พระธาตุพนม สร้างขึ้นเพื่อสืบชะตาแก่องค์พระธาตุพนมที่พังทลายลง โดยวิธีการเสี่ยงจิตอธิฐาน พระธาตุสัจจะก่อสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2519 สร้างเสร็จ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2522 สูง 30 เมตร ลักษณะจำลองแบบจากองค์พระธาตุพนม มีฐาน 8 เหลี่ยม กว้าง 17 เมตร มียอดฉัตร 7 ชั้น งานสมโภชนมัสการองค์พระธาตุสัจจะที่พระพุทธศาสนิกชนเลื่อมใส จัดขึ้นครั้งแรก ปี พ.ศ. 2524 โดยได้ส่งกราบทูลอาราธนา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน และได้มอบพระบรมสารีริกธาตุ จำนวน 108 องค์ เพื่อประดิษฐาน ณ ชั้น 2 แห่งองค์พระธาตุสัจจะ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการบูชาด้วย

            ทั้งนี้ การจัดงานบุญประเพณีนมัสการพระธาตุสัจจะ ประจำปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรำลึกถึงประฐมการก่อสร้างองค์พระธาตุสัจจะและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้กราบนมัสการพระธาตุสัจจะและสะเดาะเคราะห์ สืบชะตา ต่ออายุของตน ส่งเสริมสัปดาห์ มาฆบูชาอาเซียน สานสัมพันธ์ไมตรีมิตรภาพชายแดน ไทย – ลาว และวัฒนธรรมประเพณีในมิติพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจสืบไป#จังหวัดเลย #ประเพณีนมัสการพระธาตุสัจจะ #มาฆบูชาอาเซียนสานสัมพันธ์ไมตรีในมิติพระพุทธศาสนา #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สวง กลิ่นจันทร์

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.ด่านซ้าย