เครือข่ายธุรกิจอิสลามขนาดใหญ่ Global Ikhwan "โกลบอล อิควาน”เข้าพบรองผู้ว่าฯ นราธิวาส

12 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 262

        เครือข่ายธุรกิจอิสลามขนาดใหญ่ Global Ikhwan "โกลบอล อิควาน” เข้าพบรองผู้ว่าฯ นราธิวาส สานสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย เชื่อมโยงการพัฒนาธุรกิจฮาลาลพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

        วันนี้ (12 ก.พ.63) เวลา 16.00 น. นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการต้อนรับคณะจาก GISB (Global Ikhwan Sendirian Berhad) ในนามของห้างหุ้นส่วนจำกัด Global Ikhwan "โกลบอล อิควาน” ที่เดินทางเข้าเยี่ยมหน่วยงานราชการของจังหวัดทั่วประเทศไทย เพื่อพบปะผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย

        สำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัด Global Ikhwan เป็นหน่วยงานที่มีธุรกิจทั้งทางด้านโรงแรม ร้านอาหาร ฟาร์ม เบเกอรี่ ทั่วโลก ซึ่งการลงพื้นที่พบปะเข้าเยี่ยมหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อต้องการรับทราบข้อมูลของจังหวัดว่า มีภาคส่วนใดที่สามารถเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจได้ เพื่อจะได้มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนในการทำธุรกิจร่วมกันระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย

        นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้รู้จักคณะจาก GISB (Global Ikhwan Sendirian Berhad) ในนามของห้างหุ้นส่วนจำกัด Global Ikhwan "โกลบอล อิควาน” ถือเป็นนิมิตหมายอันดีระหว่างกัน ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงแนวทางการทำธุรกิจของทั้ง 2 ประเทศ รวมถึงโอกาสด้านการเข้าถึงและเชื่อมโยงไปยังตลาดฮาลาลขนาดใหญ่อื่นๆ ต่อไป และที่สำคัญคือการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 ประเทศด้วย

        โดยในครั้งนี้จังหวัดนราธิวาสได้เปิดให้ชมวิดิทัศน์นำเสนอข้อมูลของจังหวัดนราธิวาส ขณะที่ผู้นำคณะจาก GISB ( Global Ikhwan Sendirian Berhad) ห้างหุ้นส่วนจำกัด Global Ikhwan "โกลบอล อิควาน” ได้นำเสนอวัตถุประสงค์ของโครงการฯ หลังจากนั้นตัวแทนเยาวชนจากคณะ GISB ( Global Ikhwan Sendirian Berhad) ได้แสดงโชว์การขับร้องเพลงอนาซีด ถือเป็นศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่แสดงถึงคุณค่าการอนุรักษ์ และอัตลักษณ์ชายแดนใต้

        สำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัด Global Ikhwan "โกลบอล อิควาน” เป็นองค์กรธุรกิจมุสลิมที่เน้นการสร้างวิถีชีวิตอิสลาม โดยใช้ “ธุรกิจการค้า” เป็นรากฐานจนกลายเป็นองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน เน้นการสร้างวิถีชีวิตแบบอิสลาม มีการผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์ฮาลาล รวมถึงการสร้างบุคคลากรเดินทางไปทั่วประเทศมาเลเซีย เพื่อเชิญชวนในเรื่องฮาลาล ซึ่งมีเครือข่ายที่เติบโตใหญ่อย่างรวดเร็ว หรือนับว่าเป็นองค์กรธุรกิจมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็เป็นได้


#โกลบอล อิควาน #เข้าพบรองผู้ว่าฯ นราธิวาส #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ผลดา ชูสิงห์

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส