จังหวัดพังงา ให้การต้อนรับกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา เชื่อมสัมพันธ์มิตรประเทศ

31 ม.ค. 2563 | เข้าชม : 42

          วันนี้ (31 ม.ค. 63) เวลา 10.30 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบหมายให้นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ให้การต้อนรับ Mr.Fachry Sulaiman กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา พร้อมคณะ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา

          ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมรับทราบข้อมูลทั่วไป เช่น เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา รวมทั้งหารือการดูแลคุ้มครองลูกเรือสัญชาติอินโดนีเซีย ที่เข้ามายังน่านน้ำไทย บริเวณจังหวัดพังงา

          โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประสานความร่วมมือ และสร้างสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดพังงากับประเทศอินโดนีเซีย ต่อไป#จังหวัดพังงา #ต้อนรับกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา #เชื่อมสัมพันธ์มิตรประเทศ #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พงษ์ธร ทะสังขาร์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา