อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

29 ม.ค. 2563 | เข้าชม : 280

อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

          นายภักดี ปานหงษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประสงค์จะรับรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://www.industry.go.th/suratthani หัวข้อ "รับสมัครงาน" หรือ โทร.0-7722-2590 ต่อ 101 โดยผู้สมัครจะต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

#อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี #รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND       

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุทธิชาติ รัชชะ

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี