ผู้ตรวจกระทรวงทรัพย์ฯ ตรวจติดตามสถานการณ์ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

29 ม.ค. 2563 | เข้าชม : 371

ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูสถานการณ์ติดตามผลการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดลำปาง หลังสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่พุ่งสูงเกินค่ามาตรฐาน อยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

          นายสุรชัย อจลบุญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในจังหวัดลำปาง พร้อมร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานการดำเนินการแก้ไขปัญหา จากหัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำพื้นที่จังหวัดลำปาง และผู้แทนองค์กรจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในเขตท้องที่ ที่ห้องประชุมศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่า อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยมีนายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) และนายสุรชัย แสงศิริ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ร่วมกันเป็นตัวแทนในนามหน่วยงานพื้นที่ นำผู้บริหารหัวหน้าหน่วย หัวหน้าส่วนงานและฝ่ายงานต่าง ๆ รวมทั้งข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอาสาสมัครภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

          โดยในการประชุมได้มีการสรุปข้อมูลสถานการณ์ภาพรวมระดับพื้นที่ นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นมา ซึ่งพบว่าจังหวัดลำปางได้มีการแจ้งรายงานการเกิดจุด Hotspots จากดาวเทียมระบบ MODIS และแจ้งเหตุไฟป่าในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รวมแล้วกว่า 400 ครั้ง ซึ่งปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อบริเวณผืนป่าในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีพื้นที่ป่าได้รับความเสียหายรวมแล้วกว่า 100 ไร่ โดยสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ป่าทั้งหมดเกิดจากฝีมือมนุษย์ที่ได้ทำการจุดไฟเผาป่าเพื่อล่าสัตว์ หรือหาของป่า และประเด็นสำคัญ คือ การตั้งใจจุดไฟเผาป่าเพื่อสร้างสถานการณ์ ซึ่งในส่วนของการแก้ปัญหาทางจังหวัดลำปาง ได้มีมาตรการป้องกันปัญหาตั้งแต่แรกเริ่มของการเข้าสู่หน้าแล้ง โดยได้พยามดำเนินการทุกรูปแบบ เพื่อป้องกันให้เกิดการเผาในเขตพื้นที่น้อยที่สุด โดยการปฏิบัติได้ใช้มาตรการบริหาร 4 พื้นที่ 5 หลักการบริหารจัดการ เน้นการทำงานในการประชาสัมพันธ์ การป้องกัน การเตรียมพร้อม การรับมือ และการฟื้นฟู พร้อมวางมาตรการปฏิบัติตามกฎหมาย ในการนี้ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมสถานการณ์ไฟป่า ทั้งในระดับหมู่บ้าน ตำบล และในระดับอำเภอ ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ

          สำหรับในส่วนปัญหาไฟป่าหมอกควันที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทางหน่วยที่เกี่ยวข้องได้มีการประสานร่วมกันทำงานเป็นทีม ซึ่งได้มีการจัดแบ่งกำลังพลเข้าปฏิบัติการดับไฟป่าตามจุดพื้นที่ต่างๆ ที่เห็นว่ามีสถานการณ์รุนแรงตามลำดับ ขณะเดียวกันได้ใช้กำลังพลอีกส่วนหนึ่งเข้าช่วยกันทำแนวกันไฟตามจุดพื้นที่เสี่ยง พร้อมทั้งได้จัดกำลังพลลงพื้นที่สร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนชาวบ้านขอความร่วมมืองดการเผา และทำงานเชิงรุกลาดตระเวนในพื้นที่ป่าจุดเสี่ยงคอยสังเกตบุคคลแปลกหน้ารวมถึงผู้ที่เข้าออกบริเวณป่า เพื่อป้องกันและป้องปรามไม่ให้มีการลักลอบจุดไฟเผาป่า ตลอดจนให้หน่วยงานหลักทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่ว่าการอำเภอในเขตท้องที่ ได้ร่วมกันจัดทำแผนนำกำลังพลจิตอาสาที่มีอยู่เข้ามาร่วมในการปฏิบัติงานเป็นหน่วยกำลังพลสำรองเพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง และระงับเหตุเบื้องต้น ส่วนมาตรการบังคับทางกฎหมายได้มีการดำเนินการเอาจริงเอาจัง จับปรับทุกรายกับผู้ที่กระทำผิด ทั้งที่จุดไฟเผาโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงผู้ที่จุดไฟเผาโดยได้รับอนุญาตแต่ไม่ได้ควบคุมปล่อยให้ไฟลุกลาม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่ตั้งใจจุดไฟเผาป่า ซึ่งตลอดเดือนมกราคมที่ผ่านมาได้มีการดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดไปแล้วรวม 7 คดี ส่วนมาตรการเข้มข้นปิดป่าตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามเส้นทางเข้าออกเขตพื้นที่ป่าทุกเส้นทางทุกพื้นที่ ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นเตรียมการโดยคาดว่าจะมีการประกาศใช้มาตรการภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้

          และในโอกาสเดียวกัน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดับไฟป่า ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงตรวจเยี่ยมแถวร่วมพบปะกับเจ้าหน้าที่เหยี่ยวไฟ เสือไฟ ที่ประจำอยู่ภายในศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่าอำเภอแม่ทะ ทำการมอบนโยบายและแนวทางการทำงาน พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ทั้งน้ำดื่มสะอาด อาหารกระป๋อง อาหารกึ่งสำเร็จรูป เครื่องดื่มชูกำลัง และหน้ากากอนามัย พร้อมทั้งได้ร่วมทำพิธีปล่อยแถวกำลังพลเจ้าหน้าที่เหยี่ยวไฟ เสือไฟอาสาสมัครพิทักษ์ดับไฟป่า เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้กระจายกำลังออกปฏิบัติการเฝ้าระวังดับไฟป่า และไปประจำตามจุดสถานีเฝ้าระวังคอยเป็นกำลังเสริมสนับสนุนและเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าปฏิบัติงานดับไฟป่าในบริเวณพื้นที่เสี่ยงที่อาจเกิดสถานการณ์
#ผู้ตรวจกระทรวงทรัพย์ฯ ต#สถานการณ์ปัญหาไฟป่าหมอกควัน #จังหวัดลำปาง #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชาญณรงค์ ปันเต

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง