จังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

29 ม.ค. 2563 | เข้าชม : 72

จังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

          วานนี้ (28 ม.ค. 63) เวลา 16.00 น. ที่วัดเทพมงคล ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ.263

          เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน ตามมติมหาเถรสมาคมกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพประกอบด้วย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ สภาวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ พุทธสมาคมจังหวัดอำนาจเจริญ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีคณะตุลาการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ และประชาชนชาวอำนาจเจริญ เข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล อย่างพร้อมเพรียงกัน

#จังหวัดอำนาจเจริญ #พิธีเจริญพระพุทธมนต์ #ถวายพระพรชัยมงคล #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จรูญ พิตะพันธ์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ