จ.ปัตตานี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการทำนาเกลือ กับประธานกลุ่มทำนาเกลือปัตตานี

28 ม.ค. 2563 | เข้าชม : 195

        วันที่ 27 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี และนาเกลือ จังหวัดปัตตานี นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อติดตามการทำนาเกลือ กับนายอำนาจ มะมิง ประธานกลุ่มทำนาเกลือปัตตานี โดยมีนายพรศักดิ์ สังขพงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรชาวนาเกลือ เข้าร่วม

        นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ลงมาติดตามการทำนาเกลือ และหารือกับผู้ประกอบการทำนาเกลือจังหวัดปัตตานี เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ โดยปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ ประกอบด้วย

         1.ปัญหาน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานตัดหัวปลา หมู่บ้าน และครัวเรือน

        2 ปัญหาด้านการตลาด ราคา จากพ่อค้าคนกลาง

        3. ปัญหาด้านเงินทุนสำรอง โดยเฉพาะช่วงน้ำทะเลหนุน

        4. ปัญหาด้านมาตรฐานกันตัง ที่ตวงชั่ง เนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรจะทำกันเอง ซึ่งมีขนาดไม่เท่ากัน จึงอยากให้มีกันตังกลางประจำหมู่บ้านๆ ละ 5 ตัว

        5. ปัญหาด้านต้นทุนค้านค่าเช่าที่ดิน ประมาณ 400 บาท/แปลง

        ซึ่งสำหรับแนวทางการให้ความช่วยเหลือ โดยเฉพาะเรื่องน้ำ เรื่องการตลาด ราคา และมาตรฐานกันตัง ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ เกษตรและสหกรณ์ ร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อบต. กระทรวงพาณิชย์ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยเร็วเพื่อให้เป็นที่พอใจทั่วกัน

        สำหรับเรื่องต้นทุนการผลิตนั้นได้มอบหมายให้ผู้แทนของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเร่งพิจารณาโครงการฯ ช่วยเหลือเงินทุนดอกเบี้ยต่ำแก่เกษตรกร และพิจารณาเงินทุนของ ธ.ก.ส. ด้วยอีกทางหนึ่ง ด้วย#หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ #ติดตามการทำนาเกลือ จ.ปัตตานี #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND #ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : บดินทร์ เบญจสมัย

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี