สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระวโรกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระกุศล ในโอกาสครบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เฝ้า รับพระราชทานผ้าไตร

28 ม.ค. 2563 | เข้าชม : 374

        วันนี้ 27 มกราคม 2563 เวลา 17.09 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ พระตำหนักจักรีบงกช จังหวัดปทุมธานี พระราชทานพระวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในฐานะนาคเอก นำคณะผู้ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในโอกาสครบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ณ สาธารณรัฐอินเดีย และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ระหว่างวันที่ 15 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเป็นบุคลากรจากหน่วยงานในพระดำริ อาทิ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ จำนวน 44 คน เฝ้า เพื่อรับพระราชทานผ้าไตร 

        ในการนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระโอวาท แก่คณะผู้เข้าเฝ้า


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว