จังหวัดชลบุรี คณะกรรมาธิการที่ดิน สภาผู้แทนราษฏร ศึกษาดูงานสิ่งแวดล้อม

27 ม.ค. 2563 | เข้าชม : 35

จังหวัดชลบุรี คณะกรรมาธิการที่ดิน สภาผู้แทนราษฏร ศึกษาดูงานสิ่งแวดล้อม


        ที่ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่ปรึกษา นักวิชาการ เข้าประชุมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชลบุรี ร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนบริษัท เอ็กซอนโมบิล โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเวที  ณ ศรีราชา โรงพยาบาลแหลมฉบัง และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมถึงภาคประชาชน เพื่อรับทราบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของพื้นที่ในปัจจุบัน โดยเน้นที่ปัญหาที่มีประชาชนร้องเรียนเกี่ยวกับการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังระยะที่สาม และการเตรียมถมทะเลของบริษัท เอ็กซอนโมบิล

        นายพิธา กล่าวว่า วันนี้เป็นการหารือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อรับทราบปัญหาผลกระทบด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิชุมชน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบกับทะเล ผลกระทบกับการประมงพื้นบ้าน เพื่อให้แน่ใจว่าจะเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยวันนี้เน้นไปที่ปัญหาที่จะมีการศึกษาการถมทะเลในพื้นที่แหลมฉบังและพื้นที่อ่าวอุดม ซึ่งจะรับฟังทุกฝ่าย เพื่อหาทางออกร่วมกันโดยที่ไม่ให้มีฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่ง ต้องเสียสละมากจนเกินไป โดยหลังจากนี้ หลังการศึกษาปัญหาจบลงจะนำผลการศึกษายื่นต่อประธาน ทั้งนี้ รัฐสภา และนายกรัฐมนตรีต่อไป

        ภายหลังการหารือ นายพิธาฯ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ชุมชนบ้านบางละมุง ชุมชนบ้านแหลมฉบัง และโครงการถมทะเลของบริษัท เอ็กซอนโมบิล เพื่อรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่โดยตรงและดูสถานที่จริง ก่อนที่คณะจะเดินทางกลับรัฐสภา


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศิริชัย โสรเนตร

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี