จ.มุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 7 "มุกดาหารเกมส์"

27 ม.ค. 2563 | เข้าชม : 416

จังหวัดมุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 7 "มุกดาหารเกมส์" เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 250 ปี เมืองมุกดาหาร ณ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

            วันนี้ (27 ม.ค. 63) นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 7 "มุกดาหารเกมส์" เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 250 ปี เมืองมุกดาหาร

            นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ด้วยจังหวัดมุกดาหารโดยวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาวิทยาลัยชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 7 "มุกดาหารเกมส์" เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 250 ปี เมืองมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดมุกดาหาร ประกอบกับปี พ.ศ.2563 เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองการตั้งเมืองมุกดาหาร 250 ปีด้วย การแข่งขัน "มุกดาหารเกมส์" ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านสังคมและอารมณ์ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีกิจกรรมการออกำลังกายเพื่อสุขภาพ สร้างจิตสำนึกให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอบายมุขและยาเสพติด นอกจากนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านวิถีชีวิต ศิลปวัฒนรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน ทั้ง 20 แห่ง อันจะเป็นการเปิดโลกทัศน์และนำไปสู่แนวทางในการพัฒนาตนเองและชุมชนต่อไป

            ด้านนายศศิพงษา จันทรสาขา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร กล่าวว่า การแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 7 "มุกดาหารเกมส์"  ประกอบด้วย กีฬาสากล 6 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล เซปักตระกร้อ เปตอง แชร์บอล และกีฬาพื้นบ้าน จำนวน 4 ประเภท ได้แก่ กินวิบาก วิ่งผลัดกระสอบ วิ่งผลัดซุปเปอร์แมน และชักเย่อ แบ่งทีมกีฬาออกเป็น 4 ทีม จาก 4 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง (สีชมพู) ประกอบด้วย วิทยาลัยชุมชนตราด วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว และวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ภาคเหนือ (สีม่วง) ประกอบตัวย วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชนแพร่ วิทยาลัยชุมชนน่าน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร วิทยาลัยชุมชนตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สีแสด) ประกอบด้วย วิทยาลัยชุมชนยโสธร วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู และวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ภาคใต้ (สีฟ้า) ประกอบด้วย วิทยาลัยชุมชนพังงา วิทยลัยชุมชนสตูล วิทยาลัยชุมชนระนอง วิทยาลัยชุมชนสงขลา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี วิทยาลัยชุมชนยะลา และวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยมีเป้าหมายเป็นนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน ระดับอนุปริญญา จำนวน 800 คน 20 แห่ง , ผู้บริหาร ผู้สอน และบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน 250 คน 20 แห่ง#จังหวัดมุกดาหาร #การแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 7 #มุกดาหารเกมส์ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พิพัฒน์ เพชรสังหาร

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร