พอ.สว.ประจำวันที่ 27 มกราคม 2563

27 ม.ค. 2563 | เข้าชม : 86

วันนี้ 27 มกราคม 2563 มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. จะออกให้บริการประชาชนในพื้นที่

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่หมู่ 4 บ้านหนองม่วน ตำบลแม่นาจาง อำเภอแม่ลาน้อย


ส่วนหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสฯ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. จะออกให้บริการประชาชนในพื้นที่

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่หมู่ 5 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่หมู่ 13 โรงเรียนบ้านแม่กะไน ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง


ส่วนกิจกรรมรถทันตกรรมเคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. จะออกให้บริการประชาชนในพื้นที่

จังหวัดมุกดาหาร ที่หมู่ 7 วัดศรีมณฑา ตำบลโพนทราย อำเภอเมือง

จังหวัดสตูล ที่หมู่ 4 โรงเรียนบ้านบันนังปุเลา ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง


จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วรรณิภา ภู่ทอง / สวท. วรรณิภา ภู่ทอง / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย