ประมงเพชรบูรณ์ ถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำในงาน มะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ปี 2563

25 ม.ค. 2563 | เข้าชม : 367

ประมงเพชรบูรณ์ ถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำในงาน มะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ปี 2563


        หน่วยงานกรมประมงในจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมจัดนิทรรศการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในงานงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 24 มกราคม -1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณสนามหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง  อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

        ว่าที่ร้อยตรี ชัยรัตน์ พุ่มช่วย ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ ได้ถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงสัตว์น้ำจำลองเสมือนจริงแบบมีชีวิต ที่สอดคล้องกับพื้นที่และภูมิสังคมของจังหวัดเพชรบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็น ”การเลี้ยงปลาในนาข้าว” ที่เป็นการเลี้ยงดั้งเดิม ปลาจะช่วยกำจัดวัชพืชและแมลง ช่วยสร้างระบบนิเวศให้ดินมีความสมบูรณ์ ทำให้ข้าวมีคุณภาพดีผลผลิตเพิ่มขึ้น และมีรายได้จากผลผลิตปลาที่เลี้ยงเพิ่มเติมจากการทำนา และการเลี้ยงปลาแบบลดต้นทุน ที่ใช้วัสดุในท้องถิ่นนำมาผลิตเป็นอาหารปลา ไม่ว่าจะเป็นการนำฟางแห้ง มาหมักกับมูลสัตว์แห้งในบ่อเลี้ยงปลาให้เกิดอาหารธรรมชาติ การใช้พืชน้ำ เช่น แหนแดง ไข่น้ำหรือผำ ในการเลี้ยงปลา หรือพืชอื่นที่มีอยู่ในพื้นที่รอบบ่อ มาใช้ในการเลี้ยงปลา โดยไม่ต้องใช้อาหารเม็ด โดยประชาชนในพื้นที่สามารถเลี้ยงปลาไว้บริโภคในครัวเรือน หากเหลือก็จำหน่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ 

        นอกจากนี้ ในนิทรรศการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” มีหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมบูรณาการจัดนิทรรศการครบทุกด้านงานของกระทรวงเกษตรฯ ทั้งพืช สัตว์ ประมง การใช้ที่ดินทำการเกษตร การบริหารจัดการน้ำ การรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ การจัดทำบัญชีและอื่นๆ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและชี้แจงรายละเอียดตลอดงาน

        คืนเปิดงานเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการและประชาชน เยี่ยมชมนิทรรศการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำ ปี 2563 ซึ่งในส่วนของกิจกรรมงานด้านประมง มีว่าที่ร้อยตรี ชัยรัตน์ พุ่มช่วย ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้การต้อนรับ 


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพลินจิต สวนศิลป์พงศ์

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.เพชรบูรณ์