กองทัพบก มอบหมายให้กรมแพทย์ทหารบก ร่วมดูแลประชาชนรับมือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เน้นให้ความรู้ คำแนะนำ

25 ม.ค. 2563 | เข้าชม : 365

กองทัพบก มอบหมายให้กรมแพทย์ทหารบก ร่วมดูแลประชาชนรับมือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เน้นให้ความรู้ คำแนะนำ 


พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ตามที่มีข้อมูลการเกิดโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่ประเทศจีนในขณะนี้ ในส่วนของกองทัพบก ผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบให้กรมแพทย์ทหารบก เป็นหน่วยรับผิดชอบเร่งขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งขณะนี้กรมแพทย์ทหารบก ได้จัดทำแผนรับมือและดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุม ป้องกันโรค พร้อมให้โรงพยาบาลของกองทัพบก 37 แห่งทั่วประเทศ และหน่วยทหารเสนารักษ์ ดำเนินการเฝ้าระวัง ติดตามข้อมูลความคืบหน้าสถานการณ์ของโรค โดยศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขประกาศ รวมทั้งจัดเตรียมบุคลากร สถานที่ เวชภัณฑ์ การประสานงานในเครือข่ายสาธารณสุข ควบคู่กับการดูแลกำลังพล ชุมชนทหาร และประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ เน้นเรื่องการให้ความรู้ การแจ้งเตือน การให้คำแนะนำในการปฏิบัติบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้สามารถป้องกันตนเองได้ในเบื้องต้น

รองโฆษกกองทัพบก กล่าวอีกว่า สำหรับการให้บริการผู้ป่วย ที่มาใช้บริการตามโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก เน้นมาตรการคัดกรองเฝ้าระวังผู้ป่วย ที่มีอาการเข้าได้กับโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าว หากพบจะดำเนินการตามมาตรการและมาตรฐานสาธารณสุขที่เตรียมไว้ทันที ขณะที่ สื่อและเครือข่ายโซเชียลมีเดียในเครือข่ายกองทัพบก จะช่วยประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการรับมือกับสถานการณ์โรค ให้ประชาชนได้รับทราบต่อเนื่อง นอกจากนี้ “ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน” ก็ได้ประสานความร่วมมือติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวกับประเทศสมาชิก พร้อมจะร่วมกันดูแลประชาชนในภูมิภาคอาเซียนให้ปลอดภัยจากสถานการณ์การเกิดโรคเช่นกัน


 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พนิตนาฏ ขวัญแสนสุข / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย