กองบัญชาการกองทัพไทย เร่งเดินหน้าขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

25 ม.ค. 2563 | เข้าชม : 330

กองบัญชาการกองทัพไทย เร่งเดินหน้าขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่


        ที่วัดสีมาราม ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานส่งมอบแผนขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ในพื้นที่ 15 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยพลตรี ดำรงค์ คงเดช ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นหน่วยดำเนินการตามแผนดังกล่าว ซึ่งได้ดำเนินการขุดบ่อบาดาลที่บ้านมอญ ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง ความลึกประมาณ 100 เมตร เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่กว่า 2,000 ครัวเรือน และศูนย์ฟื้นฟูผู้พิการและผู้สูงอายุตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง สามารถนำน้ำไปใช้ในการอุปโภค ระหว่างเดือนเมษายน และพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ขาดแคลนน้ำ ซึ่งจะดำเนินการให้เป็นประปาประจำหมู่บ้านในอนาคต 

        นางขวัญฤทัย คุณยศยิ่ง ชาวบ้านหมู่ที่ 2 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า รู้สึกดีใจ ปลาบปลื้มใจ ที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพได้ ได้มาดำเนินการขุดบ่อบาดาลเพิ่มเติมให้ในพื้นที่ ซึ่งบ่อบาดาลที่มีอยู่เดิมมีน้ำใช้ไม่เพียงพอ ซึ่งประชาชนทั้งตำบลสันกลางได้รับประโยชน์จากบ่อบาดาลในจุดนี้ ที่ผ่านมาในพื้นที่จะมีภัยแล้งขาดแคลนน้ำใช้ในช่วงเดือนเมษายน 

        สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 57 บ่อ ในพื้นที่ 15 อำเภอ และ สนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอีก 3 บ่อ ปัจจุบันได้ดำเนินการขุดเจาะแล้วเสร็จจำนวน 3 บ่อ ประกอบด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปียง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 บ่อ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหละ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน และบ้านมอญ (วัดสีมาราม) ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และอยู่ระหว่างดำเนินการที่ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พิมลกัลย์ เดชะชัย

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่