รมว.พลังงาน ยืนยันพร้อมปรับปรุงโครงสร้างราคาพลังงานให้เกิดความเป็นธรรมลดภาระประชาชน

26 ม.ค. 2563 | เข้าชม : 376

        นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่านอกจากการปรับโครงสร้างราคาพลังงานเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วยังมีการปรับปรุงโครงสร้างราคาพลังงานด้านอื่นๆให้เกิดความเป็นธรรมด้วย โดยขณะนี้คณะทำงานซึ่งมีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธาน ได้ดำเนินการพิจารณาเรื่องโครงสร้างราคาน้ำมันที่เป็นธรรม ซึ่งมีความคืบหน้าไปพอสมควร

         นอกจากนี้ยังมีนโยบายเรื่องราคาพลังงานกับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs เช่น ค่าไฟฟ้าและก๊าซหุงต้ม ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการเนื่องจากกระทรวงพลังงานตระหนักดีถึงต้นทุนด้านพลังงานเป็นต้นทุนที่สำคัญของประชาชนกระทรวงพลังงานต้องการให้มีราคาพลังงานที่เป็นธรรมและราคาพลังงานที่สามารถช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยมีต้นทุนด้านพลังงานที่ถูกลงในการดำเนินชีวิตช่วยลดภาระให้ประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อย จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นได้ ตามเป้าหมายของกระทรวงพลังงาน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกศวรรณ ธนวัฒน์

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว