สถิติจังหวัดเพชรบุรี จัดเก็บรวมรวมข้อมูล ประเมินผลการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 34

24 ม.ค. 2563 | เข้าชม : 86

สถิติจังหวัดเพชรบุรี จัดเก็บรวมรวมข้อมูล ประเมินผลการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 34


        นางธิรดา ชัยเดชอัครกุล สถิติจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผลการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 34 ประจำปี 2563 จังหวัดเพชรบุรี กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 7-16 กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งต้องทำการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจในกิจกรรมต่างๆ ปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ที่มาเที่ยวงาน รวมถึงรายได้จากการจำหน่ายสินค้าในงานจากผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุง แก้ไขการจัดงานครั้งต่อไป 

        สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ขอความร่วมมือผู้ประกอบการค้า ร้านค้าทั่วไป ตอบข้อมูลรายได้จากการจำหน่ายสินค้าในงาน ข้อมูลที่ได้เก็บเป็นความลับ ไม่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษี แต่จะนำข้อมูลนี้ไปเป็นส่วนประกอบ และพิจารณาแนวทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นภสวรรณ มีลิ

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.เพชรบุรี