ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ติดตามตรวจราชการจังหวัดสุโขทัย

22 ม.ค. 2563 | เข้าชม : 58

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ติดตามตรวจราชการจังหวัดสุโขทัย


        ที่ห้องประชุมศรีนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประชุมตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เพื่อรับฟังการชี้แจงของหน่วยงานต่างๆ แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ผลความคืบหน้าโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคภัยพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในระดับจังหวัด การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากขนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ โดยนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กฤษณะ กิ่งแก้ว

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย