รมว.อุตสาหกรรม เตรียมเสนอครม.อนุมัติงบ 10,000 ล้านบาทช่วยชาวไร้อ้อย

22 ม.ค. 2563 | เข้าชม : 205

        นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เร่งรัดโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยวงเงินประมาณ 10,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต ฤดูการผลิตปี 2562/2563 วงเงิน 6,500 ล้านบาท และส่งเสริมให้ชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดวงเงิน 3,500 ล้านบาท เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบต่อไป

         ก่อนหน้านี้ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้น และผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2562/2563 ในอัตราอ้อยตันละ 750 บาท ระดับความหวาน10 ซี.ซี.เอส และกำหนดอัตราขึ้นลงของราคาอ้อยเท่ากับ 45 บาทต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส และผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2562/2563 เท่ากับ 321.43 บาทต่อตันอ้อย ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ

         ทั้งนี้ หากคณะรัฐมนตรี อนุมัติโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย 10,000 ล้านบาท จะทำให้ชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดส่งเข้าโรงงานได้รับราคาอ้อยมากกว่า 1,000 บาทต่อตันอ้อย เพราะจะได้รับเงินค่าอ้อยมากกว่าอ้อยไฟไหม้ประมาณ 130 บาทต่อตันอ้อย ซึ่งการสนับสนุนและจูงใจให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดแทนการเผาอ้อยไฟไหม้ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหามลพิษ ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 โดยปี 2563 มีเป้าหมายอ้อยสดเข้าหีบโรงงานน้ำตาลร้อยละ 50 ของผลผลิตรวมปีนี้

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกศวรรณ ธนวัฒน์

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว