นายกรัฐมนตรี ประชุม ครม.สัญจร จ.นราธิวาส พิจารณาโครงการพัฒนาชายแดนใต้

22 ม.ค. 2563 | เข้าชม : 284

        พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวชื่นชมแนวคิดนักเรียนและนักศึกษาที่แสดงผลงานการบริหารจัดการขยะ แลกขยะเป็นภาษีโรงเรียน งานฝีมือปักผ้าของกลุ่มศิลปาชีพ นวดแผนไทย และผลงานนักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมขอให้พัฒนาต่อยอดให้ท้องถิ่น และคนในชุมชนมีส่วนร่วมจัดการนำขยะมาแปรรูปเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ให้ชุมชน ส่วนงานฝีมือปักผ้าให้พัฒนาฝีมือ นำเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเสนอบนผ้าปักเพื่อดึงดูด สร้างจุดขาย เพิ่มรายได้ พร้อมให้ขยายตลาดออกไปยังพื้นที่ต่างๆ มากขึ้น

         นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปเป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนใต้ ซึ่งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. จะขออนุมัติโครงการชุดใหญ่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

         ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปยังห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาโครงการต่าง ๆ รวมทั้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่ ครอบคลุมทุกด้าน ทั้ง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว และโครงการที่เกี่ยวข้องทางด้านสังคม

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกศวรรณ ธนวัฒน์

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว