รายงานพิเศษ : ครม.สัญจร เตรียมลงพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

18 ม.ค. 2563 | เข้าชม : 666

ครม.สัญจร เตรียมลงพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

          จากการที่คณะรัฐมนตรี ได้มีกำหนดการประชุม ครม.สัญจร ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส พร้อมตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขณะนี้ ทุกภาคส่วนได้มีการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับที่จะลงมาตรวจราชการในพื้นที่ในแต่ละจังหวัด

          สำหรับจังหวัดยะลานั้น นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้ประชุมเพื่อเตรียมการต้อนรับรัฐมนตรี ลงพื้นที่ โดยที่ประชุมได้มีมติเรื่องของการส่งเสริมอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา ซึ่งจังหวัดยะลามีพื้นที่ปลูกผลไม้มากกว่าพืชชนิดอื่นโดยเฉพาะทุเรียน ถือว่าเป็นผลไม้หรือเป็นสินค้าเกษตรที่โดดเด่นของจังหวัดยะลา โดยเฉพาะการส่งเสริมการปลูกทุเรียนในจังหวัดยะลา

          ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลไม้ทุเรียนจังหวัดยะลา โครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ของนายยูโซะ ดอเลาะบองอ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา จะเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่ทางรัฐมนตรีจะได้ลงพื้นที่เพื่อดูงานเกษตรแปลงใหญ่ เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทุเรียน มีสมาชิกที่เข้าร่วมกลุ่ม จำนวนกว่า 49 คน มีพื้นที่ 150 ไร่ มีการจัดการในรูปแบบการรวมกลุ่มสมาชิกจากคนในพื้นที่ และมีการรวบรวมผลผลิตที่ได้ร่วมกันจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร

          นายจำนง เพชรอนันต์ เกษตรจังหวัดยะลา เปิดเผยกับทีมงานว่า การเดินทางมาตรวจราชการของคณะรัฐมนตรี ในโอกาสที่มีการประชุม ครม.สัญจร นั้น โดยเฉพาะที่ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลไม้ทุเรียนจังหวัดยะลา อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ในวันดังกล่าว จะมีสมาชิกพี่น้องเกษตรกรมาร่วมต้อนรับ นอกจากนี้ ยังมีทีมงานของเกษตรอำเภอกรงปินัง ร่วมกับนายอำเภอกรงปินัง ที่ได้มีการประชุมร่วมกันกำหนดแนวทางในการที่จะต้อนรับในพื้นที่ประมาณ 300 คน มีการจัดสถานที่ในพื้นที่สวนทุเรียน จัดที่นั่งให้กับรัฐมนตรีได้พบปะกับพี่น้องทุกคนในพื้นที่ด้วย รวมทั้งมีการแสดงผลงานของการจัดการทุเรียนอย่างมีคุณภาพอยู่ในพื้นที่ด้วย

          อย่างไรก็ตาม ขณะนี้จังหวัดยะลาได้กำหนดจุดที่ทางรัฐมนตรี จะเดินทางลงพื้นที่ประกอบด้วย การรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมของจังหวัดยะลา จากผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ที่ห้องประชุมศรียะลา ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา จุดที่ 2 คือ เกษตรแปลงใหญ่ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา เพื่อดูงานเกษตรแปลงใหญ่ เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทุเรียนของนายยูโซะ ดอเลาะบองอ และพบปะเกษตรกรสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่ จุดที่ 3 คือ ที่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ มูลค่าสินค้าภาคการเกษตร กิจกรรมศูนย์บ่มเพาะธุรกิจการแปรรูป และตลาดทุเรียน ที่บ้านสีคง หมู่ที่ 7 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อดูงานก่อสร้างอาคารแปรรูป อาคารเอนกประสงค์ และจุดสุดท้าย คือ สักการะพระพุทธไสยาสน์ วัดคูหามุข ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมรัน แมหะ

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.ยะลา