รายงานพิเศษ : เสน่ห์บาเจาะ... ภูมิปัญญาช่างไม้ ของดีบ้านยือลอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

17 ม.ค. 2563 | เข้าชม : 1109

เสน่ห์บาเจาะ... ภูมิปัญญาช่างไม้ ของดีบ้านยือลอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

          นับเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มช่างไม้บ้านยือลอ ที่เริ่มต้นทำผลิตภัณฑ์งานไม้จากแนวคิดที่ว่าต้องการให้เด็ก เยาวชน ในพื้นที่ที่เรียนไม่เก่ง หรือไม่มีโอกาสเรียนต่อ ได้มีอาชีพเลี้ยงตัวเอง ต่อยอดสร้างความสุขในการได้ทำอาชีพมากกว่าตัวเงินที่ได้รับ ถือเป็นต้นทุนที่ดีทำให้งานไม้บ้านยือลอแตกต่างจากที่อื่น

          โดยนายอภิชาต อำเซาะ อายุ 68 ปี อดีตครูโรงเรียนอัลมัสโฮร์ เล่าย้อนไปว่า เมื่อ 40 กว่าปีที่แล้ว มีเป้าหมายต้องการฝึกอาชีพให้กับเด็กนักเรียน โดยเฉพาะกลุ่มที่เรียนไม่เก่ง พยายามฝึกวิชาชีพ ให้เด็กมีความรู้ในการประกอบอาชีพ จึงเริ่มสอนหลักสูตรงานไม้ ในโรงเรียนอัลมัสโฮร์ ตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

          "...เริ่มต้นจากศูนย์ ได้ลงทุนซื้ออุปกรณ์เครื่องมือมาฝึก นำอุปกรณ์มาจากบ้าน เพราะพ่อเคยเป็นช่างไม้ ดึงครูสอนศาสนามาช่วยทำ ต่อมาโรงเรียนเข้ามาส่งเสริมพัฒนา รายได้นำไปเป็นค่าตอบแทนครูสอนศาสนา เด็กก็ได้มีอาชีพติดตัว บางคนก็ทำเป็นอาชีพเสริม ส่วนชาวบ้านที่สนใจก็มาศึกษาเรียนรู้ได้..."

          ว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอบาเจาะ กล่าวเสริมว่า จุดเด่นของบ้านยือลอ อยู่ในโซนพรุ เป็นแหล่งผลิตช่างไม้ โดยเฉพาะทำวงกบ ประตู หน้าต่าง เป็นอาชีพที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม ซึ่งมีต้นตะเคียน ตำเสา ทราย เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องช่างไม้ต่อเนื่องมาหลายปี เป็นที่ยอมรับในฝีมือ

          "...ช่างไม้ที่นี่เริ่มมากจากโรงเรียนอัลมัสโฮร์ ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เด็กและประชาชนในพื้นที่มีพื้นฐานมาจากเรื่องศาสนาที่ดี ในการทำอาชีพอาจไม่ได้หวังผลในเชิงของธุรกิจเป็นสำคัญ แต่หวังผลเป็นอาชีพที่ทำให้ได้อยู่กับครอบครัว อยู่ในหมู่บ้านได้อย่างพอเพียง มีความสุข..."

          อย่างไรก็ตาม เมื่อช่างมีอายุมาก สายตา กล้ามเนื้อของข้อมือ เริ่มแย่ลง สิ่งที่ต้องรักษาและดำเนินการ คือ การสร้างคนขึ้นมาทดแทน ซึ่งจะใช้กรรมการหมู่บ้านเป็นตัวหลักร่วมกับกรรมการของโรงเรียนอัลมัสโฮร์ และโรงเรียนบ้านยือลอ จะทำให้องค์ความรู้ของงานไม้คงอยู่กับพื้นที่ รวมถึงวางแผนเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกต้นตำเสา หรือไม้อื่น ๆ ที่นำมาใช้ทำผลิตภัณฑ์จากไม้ ส่วนเสริม คือ การส่งกระแสไฟฟ้า ต้องมีประสิทธิภาพมั่นคง เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งต้องหารือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต่อไป

          นายอับดุลเลาะห์ เจ๊ะมะ อายุ 48 ปี ชาวบ้านตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ อาชีพช่างเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งภายใน กล่าวว่า ถือเป็นการฝึกอาชีพให้เยาวชนในหมู่บ้าน ตนเองเริ่มฝึกจากที่โรงเรียนอัลมัสโฮร์ จากนั้น ไปฝึกเพิ่มเติมที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และตอนนี้ออกรับงานตกแต่งภายใน พร้อมบอกด้วยว่าตนเองเป็นช่างไม้ก็จริง แต่ได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

          "...ไม้ในพื้นที่ ที่นำมาทำเฟอร์นิเจอร์ วงกบ บานประตู จะมีการรณรงค์การปลูกต้นไม้ทดแทน บริเวณบ้าน ริมถนน เพื่อให้มีไม้ไว้ใช้ในอนาคต ได้มีงานทำต่อไป..."

          นายอาหมัด โต๊ะมะ อายุ 55 ปี ชาวบ้านตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ ช่างไม้อีกคน บอกว่า ผลิตภัณฑ์ไม้ ทำเป็นตู้ โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน ตอนนี้เริ่มทำเป็นวงกบ เพราะคนนิยมสร้างบ้านแบบนำชิ้นส่วนไปประกอบทีหลัง ลูกค้าเป็นคนในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียง อาทิ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

          "...รายได้อยู่ที่ประมาณ 300-400 บาทต่อวัน พออยู่ได้ อีกทั้ง ขี้เลื่อยที่เหลือทิ้งจากการทำงานไม้ ตนเองได้นำไปใช้ประโยชน์ และแบ่งปันเพื่อนบ้านนำไปโรยใต้เล้าไก่เพื่อดับกลิ่น และนำไปเป็นปุ๋ย..."

          จะเห็นได้ว่ากลุ่มช่างไม้บ้านยือลอ นอกจากจะเป็นสถานที่ฝึกอาชีพให้กับเยาวชนแล้ว ยังเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ด้วยการปลูกป่าทดแทนเพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ถือเป็นตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่น ๆ ที่ประกอบอาชีพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์งานไม้ ช่างไม้เครื่องเรือนบ้านยือลอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 08-1093-4167

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปพิชญานันท์ เทพรักษ์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.นราธิวาส